• ایران مارکت سنتر
  • ایران مارکت سنتر
با خرید پستی ایران مارکت سنتر، سفارش خود را درب منزل دریافت کرده، مبلغ آن را به مامور پست بپردازید.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

بررسی کامل ترانسفور های قدرت و توزیع ، ساختمان ، عایق و تعمیر و تست ترانس - اورجینال

بررسی کامل ترانسفور های قدرت و توزیع ، ساختمان ، عایق و تعمیر و تست ترانس - اورجینال

نام محصول: بررسی کامل ترانسفور های قدرت و توزیع ، ساختمان ، عایق و تعمیر و تست ترانس - اورجینال

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

شناسه فروشنده: 41250002

شناسه کالا: 5758

محصول دسته نرم افزار آموزشی و زیر دسته دانشگاهی
پروژه بسیار جامع و کامل درباره ترانسفوماتور با موضوع
بررسی کامل ترانسفور ها ، ساختمان ، عایق و تعمیر و تست ترانس

تعداد کل صفحات: 60 با فرمت word
فرمت: doc به زبان فارسی دارای سطح علمی عالی


فهرست
مقدمه
پیشگفتار
فصل اول مدارهای مغناطیسی
- کمیت های مغناطیسی
-- شار یا فوران مغناطیسی
-- چگالی شار یا اندوکسیون مغناطیسی
-- شدت میدان مغناطیس
-- ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی
- سر چشمه خواص مغناطیسی
- دسته بندی اجسام از نظر خواص مغناطیسی
- منحنی مغناطیسی اجسام
- منحنی هیسترزیس
- تلفات فوکو
- ضریب تورق
- قانون آمپر
- تشابه مدارهای مغناطیسی با مدارهای الکتریکی

فصل دوم ساختمان ترانسفورماتور
- تعاریف و دسته بندی ترانس ها
- ساختمان ترانس های قدرت روغنی
- هسته
-- جنس مواد هسته
-- چیدن هسته
-- سطح مقطع هسته
- انتخاب چگالی شار
- سیم پیچی ترانس
-- چگالی جریان
-- ترتیب قرار گرفتن سیم پیچها نسبت به هسته
-- انواع سیم پیچی
- تانک ترانسفورماتور
-- متعلقات ضمیمه ترانس
-- انواع تانک و سیستمهای خنک کنندگی
تانک با کولرهای مجزا

فصل سوم عایق ها
مواد عایقی بکار رفته در ترانس
- خواص مواد عایقی
-عایقهای مورد استفاده در ترانس
- سیستم عایقی ترانس
-- عایقکاری سنگین و عایقکاری سبک در سیم پیچها
-- اهداف یک عایقکاری
- سیم پیچی با عایقکاری کامل
- مقره ها( بوشینگها )
-- ساختمان مقره های با لایه های کاغذ
-- تست مقره ها
- روغن ترانس
-- مشخصه های روغن
-- انبساط روغن
-- منبع ذخیره روغن
-- مجرای تنفسی و سیلیکا ژل
-- چک نشتی هوا
- ترانسفورماتورهای هرمتیک

فصل چهارم عوامل داخلی موثر در عمر ترانسفورماتور
عوامل داخلی موثر در عمر ترانسفورماتور

فصل پنجم تجهیزات اندازه گیری وحفاظت
- نشان دهنده درجه حرارت سیم پیچ به روش انعکاس گرمایی
- نشان دهنده درجه حرارت روغن
- کنترل سیستم خنک کن
- نشان دهنده سطح روغن
- نشان دهنده جریان روغن
- شیرفشارشکن
- رله بوخهولتز
محدودیتهای رله بوخهرلتز
- دیاگرام حفاظتی تپ چنجردربرابرفشارضربه ای
- رطوبت گیربرای جعبه ترمینال
- سیستم آتش نشانی
- رله های حفاظتی
- ترانسهای اندازه گیری
-- ترانس جریان
-- ترانس ولتاژ

فصل ششم تپ چنجروکنترل ولتاژ
- کنترل ولتاژ درشبکه
-- محدوده مجاورتغییرات ولتاژ
- تپ چنجر
- تپ چنجرخاموش
- تپ چنجرقابل عملکرد زیربار
- اصول کارتپ چنجر
- محل تپ چنجر
- مدارهای مختلف برای تپ چنجر


فصل هفتم بارواضافه بار
- بارواضافه بارمجازدرترانسهای قدرت
- زمان مجازاضافه بار
- ثابت زمانی گرمایی ترانسفورماتور
- طبیعت بار
- معیارهای بارگیری واضافه بار مجاز
- پیرشدن عایقها
-- فرمول مونت سینگربرای پیرشدن عایقها
-- فرمول آرنیوس
-- دمای نقاط داغ

فصل هشتم صدادرترانس
- طبیعت صدادرترانس
- علل ایجادصداوچگونگی کاهش آن
- چگونگی کاهش صدادرمحل نصب

فصل نهم تستهای ترانسفورماتور
الف : تستهای سری
ب : تستهای نمونه ای
ج : تستهای خاص
تستهای روتین
- اندازه گیری مقاومت سیم پیچها
- تست نسبت تبدیل
- تست بی باری
- تست اتصال کوتاه(اندازه گیری تلفات باروولتاژامپدانس)
- تست افزایش دما
- اندازه گیری مقاومت عایقی
- تست استقامت دربرابراتصال کوتاه
- اندازه گیری امپدانس توالی صفر
- اندازه گیری صدادرترانس
- تستهای فشارقوی
- تست تحمل ولتاژاعمال شده بافرکانس قدرت
- تست ولتاژزیادالقایی
- تست ولتاژضربه ای کامل
- تست موج ولتاژضربه ای برش خورده

فصل دهم تستهای راه اندازی
- کلیات
- چکها
- تستهای الکتریکی
- تست کالیبره بودن
- تست گروه برداری
- گزارش تست راه اندازی
- مراحل برق دارکردن ترانس

فصل یازدهم تستهاوچکهای قبل ازبهره برداری
- مقررات ایمنی
- تستها
-- تست میگر
--- سنجش سیم پیچ فشارضعیف بازمین
-- اندازه گیری مقاومت عایقی هسته بازمین
-- تست نسبت تبدیل
-- تست تپ چنجر
-- اندازه گیری مقاومت سیم پیچها
-- تست استقامت عایقی روغن
-- تست دستگاههای حفاظتی وسیم کشی مربوطه
--- کلیات
--- آلارم نشان دهنده سطح روغن
--- تست آلارم وتریپ رله بوخهلتز
--- تست آلارم وتریپ نشان دهنده دمای روغن
--- تست تریپ شیرفشارشکن(سوپاپ اطمینان)
--- نشان دهنده دمای سیم پیچها
--- وسیله حفاظتی تپ چنجر(کلیدچاقویی)
--- تست نشان دهنده جریان روغن
-- تابلوکلیدها
-- بهره برداری ازسیستم خنک کن

فصل دوازدهم اولین قدم بعدازهرآلارم یاتریپ
اولین قدم بعدازهرآلارم یاتریپ

فصل سیزدهم حفاظت ترانسفورماتورهای توزیع وتجهیزات موردنیازحفاظتی
- حفاظت ترانسفورماتورهادرمقابل رعدوبرق واضافه ولتاژها و سوئیچینگ
-- برق گیرها
-- ماکزیمم ولتاژکاردائم برق گیر Mcov
-- ولتاژنامی
-- جریان نامی تخلیه
-- طول فاصله خزشی
-- ولتاژ جرقه باموج ضربه ای
-- درجه حرارت محیط وسایر مشخصات فنی براساس شرایط محل نصب ترانسفورماتور
توزیع
- حفاظت بوسیله شاخکهای جرقه گیر یازمین کننده موج ضربه
- دقت در اتصال زمین مخصوص برق گیرها
- حفاظت درمقابل حرارت زیاد روغن
-- کنتاکت آلارم درجه حرارت
-- کنتاکت تریپ درجه حرارت
- حفاظت درمقابل جریان سیم پیچ اولیه،ثانویه،بارغیرمجاز
-- فیوزلینک یاکات آوتکیلوولت
-- فیوزلوله ای
-- کلیدقدرت(دیژنکتور)
- حفاظت درمقابل اضافه باردرطرف ثانویه
-- کلیداتوماتیک فشارضعیف
-- فیوزوکلید فیوزفشارضعیف
-- جریان نامی فیوزهای فشارضعیف
- حفاظت بدنه ترانسفورماتورازولتاژهای ضربه ای
-- حداکثرمقاومت اتصال زمین
- حفاظت ترانسفورماتوردرمقابل خطرات داخلی توسط رله بوخهلتس
-- تشریح رله بوخهلتس
-- نحوه کاربردمدارفرمان وتست رله بوخهلس
تست رله بوخهلتس
- حفاظت بوشینگهای ترانسفورماتوراراتصالات ناقص کابلهای رابط
- نصب دیوارههای طوری فلزی
- نحوه هواگیری وآچارکشی ترانسفورماتور

فصل چهاردهمروغن ترانسفورماتور
- تغییرات درترکیب روغن وآثارآن
- مشخصات روغن
-- ارزش عایقی
-- درجه کهنگی
- مشخصات روغن ترانسفورماتور
-- وزن مخصوص،دانستیه،چگالی
-- نقطه ریزش یاانجماد
-- نقطه اشغال درمحیط بسته
-- استقامت دی الکتریک یاولتاژشکست عایقی
- ضریب تلفات عایقی،تانژانت دلتا
- اندازه گیری تانژانت دلتایاضریب تلفات عایقی
- روغن ترانسفورماتوردرحین کار
- روغن تصفیه شده
- روغن تازه
- روش تست عملی روغن توسط تجهیزات موجود درآزمایشگاه
- سرویس ونگهداری روغن
- تصفیه فیزیکی
- تصفیه روغن ترانسفورماتور
- پالایش فیزیکی روغن ترانسفورماتورهای توزیع همزمان با بارگیر ی ازآنها
- مخلوط کردن انواع مختلف روغن
تلفن تماس 09197146361
پیشگفتار: انرژی الکتریکی در دنیای صنعتی از جایگاه خاصی بر خور دار است و سهولت انتقال و توزیع آن عامل مهمی در گسترش صنعت برق می باشد. خطوط انتقال و شبکه های توزیع، وظیفه برق رسانی را در سیستم های قدرت بر عهده داشته که در این میان ترانسهای قدرت و توزیع، با توجه به تنوع و تعداد بسیار زیاد آنها، بیشتر در جای جای این سیستم ها حضور دارند
مقدمه:
سیستم های سه فاز برای تولید، انتقال،توزیع و مصرف انرژی الکتریکی بکار گرفته می شوند. ترانسهای قدرت بین سطح ولتاژهای مختلف قرار می گیرند تا ولتاژ های AC را با همان فرکانس افزایش یا کاهش دهند. از آنجا که انتقال ولتاژ مرحله به مرحله از نیروگاه پست ، سیستم توزیع تا نقاط مصرف صورت می گیرد ، مجموع کل MVAنصب شده می رسد.
بنابراین ترانسها از تجهیزات بسیار مهم شبکه های الکتریکی هستند و ممکن است فقط در روستاهای کم جمعیت و دور افتاده، که از نیروگاه های محلی کوچک تغذیه می شوند، انرژی الکتریکی بدون وجود ترانسهای قدرت مشاهده شود.ترانسفور ما تورها نیز بخشی از تجهیزات الکتریکی مشهور است که سزاوار توجه و مراقبت های خاص بوده و می تواند متجاوز از 20 سال سرویس دهی مطمئن داشته باشد.
ترانس های در اندازه های مختلف طراحی و ساخته می شوند. از چند KVA تا چند صد مگا ولت آمپر، از چند ولت تا ولتاژ های بسیار زیاد (EHV) و (UHV) و نیز برای سیستم انتقال ولتاژ زیاد و جریان مستقیم(HVDC).
ترانسهای قدرت از توان نامی 5 کیلو ولت آمپر تا قدرت 650 مگا ولت آمپر ساخته می شود. ترانسهای خیلی بزرگ از 250 تا 650 مگا ولت آمپر در نیروگاه ها نصب می شوند و ترانسهای خیلی کوچک، به دلیل آنکه در حدود چند ولت آمپر می باشند، در مدارهای الکترونیکی و دارای ولتاژ خیلی کم کاربرد دارند. انتخاب قدرت یک ترانس برای کار برد معین، به میزان KVA بار بستگی دارد.

***********************************
کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است
سایت این فروشگاه در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است

ارسال سریع به تمام نقاط کشور با پست سفارشی یا پیشتاز

پس از ثبت سفارش ، شناسه سفارش را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید

این محصول در قالب بسته بندی شکیل و ضد ضربه ارسال می شود

این محصول دارای پشتیبانی بعد از خرید به صورت تلفنی می باشد

ش.م:1471/23

درصد : 50

روش خرید: برای خرید بررسی کامل ترانسفور های قدرت و توزیع ، ساختمان ، عایق و تعمیر و تست ترانس - اورجینال ، پس از کلیک روی دکمه خرید پستی و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید پستی کلیک کنید.

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

پرداخت پول پس از دریافت کالا

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

دسته بندی محصولات

تبلیغات

توجه: بیش از 1000 فروشنده عضو سیستم ایران مارکت سنتر محصولات خود را در این سایت عرضه میکنند و خریداران میتوانند ضمن مقایسه محصولات در محیطی رقابتی، خریدی بهتر و ارزانتر داشته باشند. فروشندگانی که کیفیت و پشتیبانی محصولات خود را رعایت نکنند، از سایت حذف میشوند.

سیستم خرید پستی